Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders

Dit zijn automatisch gegenereerde Nederlandse vertalingen van de oorspronkelijke Engelse posts. Voor het beste begrip lees de Engelse versie. Klik op de vlag.  EN PNG English

Deel Posts

Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders
De meeste kinderen in Nederland ontwikkelen zich zonder al te veel problemen tot autonome en sociale volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Ouders maken zich wel eens zorgen en hebben vragen over de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen.

Dat is normaal en laat zien dat ouders betrokken zijn bij hun kind en het beste voor hun kind willen. Naast plezierige en liefdevolle situaties zijn er ook momenten dat opvoeden lastig is. Druk gedrag, tegendraadsheid, teruggetrokkenheid, verlegenheid, onzekerheid; het zijn tot op zekere hoogte normale verschijnselen bij kinderen, vaak gebonden aan de ontwikkelingsfase waarin zij zitten. Het (leren) omgaan met deze verschijnselen is de gewone opgave voor ouders, beroepsopvoeders, zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten, buurten en culturele gemeenschappen, basisvoorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen en voor gemeenten.

Naar problemen bij het opvoeden van kinderen en naar risicofactoren is al veel onderzoek gedaan. Maar als we een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen willen bevorderen, zouden we juist meer kennis moeten hebben van de ‘gewone’, niet-problematische opvoeding. Daarom voeren we in deze notitie een literatuurverkenning uit naar factoren die een gezonde, veilige en kansrijke opvoeding en ontwikkeling kenmerken, en naar factoren die daarop een bedreigende of juist een beschermende invloed hebben.

Recent Posts

Onze E-learning video's

Play Video

Er zijn geheimen
waar niemand over praat

Waarom hebben zij succes.nl

Waarom slagen rijke of beroemde mensen?

Niets werkt.nl

Waarom werkt niets voor jouw?

Eeuwenoud geheim.nl

Hoe is het mensen vroeger wel gelukt?